Podnikateľské centrum Murgašova 3, Košice

Nový typ chladenia a vykurovania v administratívnej budove:

  • Chladenie administratívnych priestorov bez núteného obehu vzduchu
  • Zvýšenie produktivity práce a zníženie chorobnosti pri pobyte v priestoroch budovy
  • Zrušenie vplyvu tepelných vĺn na organizmus človeka ako dôsledok klimatických zmien

Administratívno obchodné centrum je prevádzkované ako budova určená pre administratívu, správu, finančné a právne služby. Budova je vybavená všetkými potrebnými službami včítane 24 hodinovej recepcie na vstupe do budovy. Budova je od roku 1995 prevádzkovaná ako podnikateľské centrum pre bankové služby, služby poisťovníctva a poradenské služby finančného trhu, leasingové služby ako aj služby právneho charakteru, či už sú to advokátske kancelárie, notárska kancelária, exekútor a pod. ako aj na prevádzku riadenia a administratívy IT spoločností, energetických spoločností alebo štandardných obchodných spoločností. Infraštruktúra budovy je prispôsobená požiadavkám konkrétneho nájomcu s riešením bezpečnosti až po kategóriu banky.

Výskyt tepelných vĺn ako dôsledok klimatických zmien predstavuje vážny zdravotný problém, ktorý zvyšuje riziko kolapsu organizmu a jeho smrť v extréme až o 33%. Budova je vybavená novou kvalitou riešenia vnútornej klímy počas letných mesiacov s využívaním sálavej zložky veľkoplošného stropného chladenie a vykurovania, ktoré zabezpečuje príjemné vnútorné prostredie budovy aj počas extrémnych dlhotrvajúcich horúčav. Keď rozohriaty človek vstúpi do budovy, jeho organizmus sa začne energeticky vyrovnávať s prostredím vnútornej klímy a už po niekoľkohodinovom pobyte v takto vytvorenom priestore dochádza k vyrovnaniu energetickej bilancie ľudského organizmu s prostredím, jeho oddýchnutím a tým k zrušeniu účinkov tepelnej vlny. Tento spôsob riešenia vnútornej klímy výrazne zvyšuje produktivitu práce. Zároveň znižuje namáhanie organizmu a tým znižuje chorobnosť. V takto upravenom priestore nedochádza k migrénam, boleniu hlavy, zápalom očí alebo dutín.

Budova je šesť poschodová. K nej pristavená prístavba prepojená s budovou cez chodby s jednotne riadenou infraštruktúrou. Presvetlené schodisko rozdeľuje každé poschodie na dva krídla s typizovanými kanceláriami o ploche 20, 40 a 60 m2 v celkovom počte 104 kancelárií. Ďalšie priestory sú lokalizované v prístavbe budovy.

K budove je pričlenený dvor s parkovacími miestami a garážami. Ďalšie parkovacie miesta sú vyznačené na verejných komunikáciách v blízkosti budovy.

Typický pôdorys rozloženia kancelárií na druhom nadzemnom podlaží. Samostatné dvere oddeľujú celý trakt od schodiska. K dispozícii sú dva výťahy.