Rast produktivity práce a zdravie zabezpečuje nová kvalita vnútornej klímy budov

Súčasťou klimatických zmien je aj výskyt tepelných vĺn. V prípade ich výskytu sa zvyšuje riziko kolapsu organizmu až o 33% s možným fatálnym koncom. V roku 2003 v dôsledku tepelných vĺn zomrelo v EU 25 000 občanov, v roku 2010 až 55 000. Klimatológovia predpovedajú, že rast teploty spôsobí zvýšenú frekvenciu výskytu tepelných vĺn so všetkými negatívnymi dôsledkami na človeka, k čomu je možné pripísať zvýšenie chorobnosti, zníženie produktivity práce, skrátenie doby dožitia a v extréme podľahnutiu kolapsu organizmu.

Mechanizmy výdaja energie človeka

Pri riešení vnútornej klímy budov je nutné zohľadniť fyziologické vlastnosti človeka a k nim prispôsobiť technické riešenie kúrenia a chladenia. Mechanizmy výmeny energie ľudského tela pozostávajú zo sálania, vedenia a konvekcie a z vyparovania, pričom najväčšia zložka je práve sálanie. V súčasnosti je v rozhodujúcej miere používaný vo funkcii vykurovacích telies radiátor s vertikálnym profilom teploty. Transport energie u radiátora sa deje cez zložku vedenia a konvekcie, pričom najprv dochádza k ohrevu vzduchu a následne stien. Z princípu transportu energie vyplýva pohyb vzduchu, často nad stanovenú hranicu tepelnej pohody 0,1m/s. Pomocou radiátorov nie je možné efektívne chladiť priestor. Chladenie zabezpečované núteným obehom vzduchu klimatizačnými jednotkami spôsobuje znižovanie relatívnej vlhkosti vzduchu pod doporučenú úroveň a odstránenie mikroklímy pokožky, čo spôsobuje poskytovanie falošných informácií pre termoreceptory uložené v koži človeka.

Vertikálna distribúcia teploty pri radiátoroch a pri stropnom sálavom systéme

Dôsledkom je, že pri tomto type chladenia dochádza k tepelnému namáhaniu organizmu, napriek tomu, že priestor sa pocitovo javí ako chladný. Vtedy dochádza k výskytu migrén, teplôt a chronických zápalov, čo je znásobené aj vírením baktérií a roztočov. Teplotné zóny ľudského tela sú organizované takým

spôsobom, že telo si udržuje teplotu jadra na konštantnej teplote 37°C a smerom k nohám sa teplota znižuje. Práve takémuto rozloženiu teploty v ľudskom tele vyhovuje riešenie


Teplotné zóny ľudského tela

pozostávajúce z mikro kapilárneho stropného sálavého systému. Zabezpečuje, že aj počas vykurovania aj počas chladenia je rozhodujúca časť transportu energie realizovaná sálavou zložkou. Tento mechanizmus pôsobí tak, že energia je sálaním transportovaná do zvislých a vodorovných konštrukcií a z nich je spätne ohrievaný alebo ochladzovaný vzduch.


Stropný sálavý systém vykurovania a chladenia

Tým nedochádza ani k víreniu vzduchu ani k znižovaniu relatívnej vlhkosti vzduchu. Systém mikro kapilárnych rohoží je uložený na nosnej konštrukcii štandardného typu s uzatvorením hliníkovými kazetami, čím sa dosahuje vysoko estetický typ priestoru.


Estetický priestor so sálavým stropným systémom

Termovízna snímka pri vykurovaní priestoru ukazuje, že na strope je teplota približne 28°C. V priestore od podlahy do 2,2 m výšky je konštantná teplota 22°C. Pocitová teplota u človeka predstavuje priemer teploty konštrukcií a teploty vzduchu. Pri vykurovaní radiátormi sú zvyčajne konštrukcie o niekoľko

stupňov chladnejšie ako vzduch. Podobne, pri chladení priestoru núteným obehom vzduchu sú konštrukcie teplejšie ako vzduch. Pri sálavom systéme transportu energie je teplota konštrukcií zhodná s teplotou vzduchu, čím sa dosahuje temer ideálna tepelná pohoda vnútornej klímy.


Snímka termovíznou kamerou počas zimnej vykurovacej sezóny pri vonkajšej teplote -10°C


Snímka termovíznou kamerou počas letnej sezóny pri vonkajšej teplote 33°C.


Konštrukcia kazetového stropu umožňuje vysoko esteticky a flexibilne usporiadať priestory na chodbách a v kanceláriách.